Een voorwaarde voor spiritualiteit is dat je jezelf niet beoordeelt noch veroordeelt. Dat je zelfwaardering hebt en dat je beseft dat je honderd procent oké bent en dat je niets aan jezelf hoeft te veranderen. Dat je in de ogen van de kosmos en van God perfect bent zoals je bent, geweest bent en zal zijn. Hoe liefdevoller je naar jezelf kunt zijn, des te liefdevoller je naar anderen kunt zijn. Iemand die liefdevol is oordeelt niet, heeft zijn uitspraken niet direct klaar en beseft dat die er in wezen nooit toe doen. Het enige wat belangrijk is, is er te zijn.