Tarieven en vergoedingen

Voor consulten is afhankelijk van uw ziektenkostenverzekering geheel of gedeeltelijke vergoeding mogelijk.

Intake €   75,- per uur
Consult €   75,- per uur
Training Mindfulness € 239,–**
Workshop regressie €   55,–*
*     inclusief koffie en thee
**   inclusief koffie, thee en materiaal

Gelieve de consulten contant te voldoen. Bij verhindering dient uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak afgezegd te worden. Bij niet tijdig afzeggen wordt het normale tarief doorberekend.

Het is mogelijk om de cursussen in twee op één volgende maandelijkse termijnen te voldoen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

De algemene voorwaarden van Innerlijke Gedachten zijn van toepassing op de tarieven.

Bank : 53 38 29 445 t.n.v. M.M.E. Vos-Heikens te Rozendaal.

Wat is alternatieve therapie?
Hypnotherapie wordt nog steeds gezien als een alternatieve therapie en iedereen kan zich hypnotherapeut noemen omdat de titel ‘hypnotherapeut’ niet beschermd is.

Om het kaf van het koren te kunnen scheiden zijn in de afgelopen decennia diverse beroepsverenigingen voor hypnotherapeuten ontstaan. Deze verenigingen erkennen opleidingen tot hypnotherapeut die aan strenge kwaliteitsnormen voldoen. De therapeuten die aan deze (meestal HBO) opleidingen afstuderen kunnen volwaardig lid van zo’n vereniging worden en zich ‘erkend’ noemen.

Wat vergoed mijn verzekeraar?
Steeds vaker vergoeden zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk de kosten van hypnotherapie. Kijk in de polis van jouw verzekering of vergoeding mogelijk is. Neem eventueel contact op met jouw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteit van therapeuten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering en ook is er een strenge controle op deze kwaliteit. Om op die manier een kwalitatief goede zorg te waarborgen voor patiënten.

Meer informatie over de zorgverkeraars kunt u vinden op: https://vbag.nl/algemene-informatie/zorgverzekeraars.html

Mijn lidmaatschapnummers zijn:

  • VBAG: 2.050207 en licentienummer 2.050207A,
  • SRBAG: 212498,
  • AGB-code: 030524 (Zorgverlenersnummer).
Hoef ik dit niet uit mijn eigen bijdrage te betalen?
Hypnotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Jouw eigen bijdrage wordt niet aangesproken. Het geen wel het geval is wanneer je naar een (gezondheids)psycholoog of een GGZ-instelling gaat. Dan wordt de therapie betaald uit de basisverzekering en moet je eerst je eigen bijdrage opmaken.

Zorgverzekeraars stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteit van therapeuten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering en ook is er een strenge controle op deze kwaliteit. Om op die manier een kwalitatief goede zorg te waarborgen voor patiënten.

Meer informatie over de zorgverkeraars kunt u vinden op: https://vbag.nl/algemene-informatie/zorgverzekeraars.html

Mijn lidmaatschapnummers zijn:

  • VBAG: 2.050207 en licentienummer 2.050207A,
  • SRBAG: 212498,
  • AGB-code: 030524 (Zorgverlenersnummer).
Wat is de rol van de VBAG?
Dit is een beroepsvereniging voor uitsluitend HBO-opgeleide therapeuten.
Wat is de rol van de SRBAG?
De SRBAG (Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) is een overkoepelende organisatie waarbij ik aangesloten ben.

Om ook erkend te blijven moeten aan een groot aantal voorwaarden worden voldaan op het gebied van bijscholing, inter- en supervisie, praktijkinrichting en hygiëne, ethiek, etc.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Je kunt over een therapeut een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging of bij de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.

Voor de algemene voorwaarden van bovengenoemde beroepsverenigingen verwijs ik u door naar de desbetreffende websites van de VBAG en de SRBAG.

Activiteiten

  • Geen evenementen