Tarieven en vergoedingen

Voor consulten is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering geheel of gedeeltelijke vergoeding mogelijk. U kunt dit navragen bij uw ziektenkostenverzekering of kijken op www.lvnt.nl vergoedingen (hieraan kunnen geen rechten worden verleend).

Intake €   80,- per uur
Consult €   80,- per uur
Intake virtuele maagband €  80,-  per uur

Virtuele maagband traject

€ 779,- hele traject
Vervolg traject virtuele
maagband 5 sessies
€ 375,–

Gelieve de consulten contant te voldoen. Bij verhindering dient uiterlijk 48 uur van tevoren de afspraak afgezegd te worden. Bij niet tijdig afzeggen wordt het normale tarief doorberekend.

De algemene voorwaarden van Innerlijke Gedachten zijn van toepassing op de tarieven.

Bank : NL67 ABNA 053 38 29 445 t.n.v. M.M.E. Vos-Heikens te Rozendaal.

 

Wat is alternatieve therapie?

Hypnotherapie en acupunctuur worden nog steeds gezien als een alternatieve therapieën en iedereen kan zich hypnotherapeut en acupuncturist noemen omdat de titel ‘hypnotherapeut’  en ‘acupuncturist niet beschermd zijn.

Om het kaf van het koren te kunnen scheiden zijn in de afgelopen decennia diverse beroepsverenigingen voor hypnotherapeuten en acupuncturisten ontstaan. Deze verenigingen erkennen alleen HBO opleidingen tot hypnotherapeut en acupuncturist die aan strenge kwaliteitsnormen voldoen. De therapeuten die aan deze opleidingen afstuderen kunnen volwaardig lid van zo’n vereniging worden en zich ‘erkend’ noemen. Bovendien worden ze vaak vergoed door de ziektenkostenverenigingen uit de aanvullen verzekering.