Tarieven en vergoedingen

Of de hypnotherapie en/of acupunctuur consulten geheel of gedeelterlijk vergoed worden is afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Vergoeding van de consulten vindt plaats uit de aanvullenden verzekering. De hoogte is afhankelijk van uw type polis. U kunt dit navragen bij uw  ziektenkostenverzekering of kijken op www.lvnt.nl vergoedingen (hieraan kunnen geen rechten worden verleend)

Intake  € 84,- per uur
Consult €   84,- per uur
Aanbieding: intake virtuele maagband €  84,-  per uur
voor € 42,- per uur 
Virtuele maagband traject € 799,- hele traject
Vervolg traject virtuele
maagband 5 sessies
€ 399,–

Gelieve de consulten contant te voldoen. Bij verhindering dient uiterlijk 48 uur van tevoren de afspraak afgezegd te worden. Bij niet tijdig afzeggen wordt het normale tarief doorberekend.

De algemene voorwaarden van Innerlijke Gedachten zijn van toepassing op de tarieven.

Bank : NL67 ABNA 053 38 29 445 t.n.v. M.M.E. Vos-Heikens te Rozendaal.

Wat is alternatieve therapie?

Hypnotherapie en acupunctuur worden nog steeds gezien als een alternatieve therapieën en iedereen kan zich hypnotherapeut en acupuncturist noemen omdat de titel ‘hypnotherapeut’  en ‘acupuncturist niet beschermd zijn.

Om het kaf van het koren te kunnen scheiden zijn in de afgelopen decennia diverse beroepsverenigingen voor hypnotherapeuten en acupuncturisten ontstaan. Deze verenigingen erkennen alleen opleidingen tot hypnotherapeut en acupuncturist die conform HBO niveua zijn en dus aan strenge kwaliteitsnormen moeten voldoen. De therapeuten die aan deze opleidingen afstuderen kunnen volwaardig lid van zo’n vereniging worden en zich ‘erkend’ noemen. Bovendien worden ze vaak vergoed door de ziektenkostenverenigingen uit de aanvullen verzekering.