Klachten

Heeft u klachten over een behandeling? Neem dan contact met mij op.

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het LVNT; Klachten via LVNT.

Als laatste stap kunt u zich wenden tot het SCAG; Klachten via SCAG