Klachten

Voor een klacht kun je contact opnemen met mijn beroepsvereniging LVNT. Zij inventariseren de klacht en geven je advies over de afhandeling van de klacht
Verder ben is ik aangesloten bij de SCAG, zij handelen na een eerste inventarisatie van de LVNT de klacht af.

Wkkgz Klachtenregeling
De leden van de beroepsvereniging LVNT, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten, zijn therapeuten die mensen begeleiden bij uiteenlopende lichamelijke klachten die zowel stress gerelateerd als chronisch of acuut kunnen zijn. De behandeling is niet symptoomgericht, maar richt zich op de hele mens. Cliënten kunnen zowel volwassenen, jongeren als kinderen zijn. De intentie van LVNT-therapeuten is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg.

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke LVNT-therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. De LVNT heeft deze klachtenregeling voor haar leden. Het is een klachtenregeling die is opgesteld door de SCAG en conform de wet is goedgekeurd door een representatieve patiënten/cliëntenorganisatie, namelijk Zorgbelang Inclusief.

In de klachtenregeling zijn de algemene regels van de beroepsvereniging voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven. De klachtenregeling heeft de volgende opbouw, die u terugziet in de inhoudsopgave. In de algemene paragraaf van deze klachtenregeling zijn de doelstellingen en uitgangspunten genoemd die de LVNT en haar leden hanteren bij de omgang met klachten. Daar zijn ook begrippen toegelicht. In de volgende algemene paragraaf staan de regels voor toegang tot de klachtenregeling vermeld -wie mag waarover, wanneer en hoe klagen- en regels voor de algemene organisatie van de klachtenregeling. Daarna zijn de regels genoemd voor diverse geledingen en instanties die een bijdrage leveren aan de goede omgang met klachten van cliënten. In de slotparagraaf is aangegeven hoe men kan ‘klagen over de klachtafhandeling’ en zijn algemene regels voor wijziging en vaststelling van de regeling genoemd. Heeft u vragen over deze klachtenregeling neem dan contact op met het secretariaat van de LVNT, Liendertseweg 112-2 3815 BJ Amersfoort Tel: 033-472 6003 Mail: info@lvnt.nl, Website: www.lvnt.nl