Hulp bij Seksueel Misbruik

Daar zijn geen woorden voor

Seksueel misbruik 

In mijn praktijk zie ik vaak mensen die seksueel misbruikt zijn. Dit seksueel misbruik heeft een diepe impact op de genen die het overkomen is en heeft invloed op vele gebieden in het dagelijks leven. Zoals hoe ga je in je relatie intiem om met je partner maar het heeft invloed op het sociale leven. Het verwerken van deze traumatische gebeurtenis(sen) lukt vaak niet zonder professionele hulp.

Het is ook belangrijk dat je jezelf beter leert kennen en dat je grenzen durft te stellen en dat je niet altijd maar ja zegt om aardig gevonden te worden. Dat je leert dat nee zeggen in veel gevallen geen akelige consequenties heeft en dat de mensen die echt van je houden dat nog steeds blijven doen en blij zijn dat je voor jezelf durft op te komen.

Klachten veroorzaakt door seksueel misbruik

Bekend is dat mensen op het moment van misbruik uit hun lichaam wegvluchten, wat een blijvend gevoel van innerlijke leegte kan veroorzaken. Emoties als woede en verdriet lijken uit het bewustzijn verbannen te zijn. Dit proces kan angsten, fobieën en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom)  veroorzaken op hele andere gebieden dan op seksueel gebied maar toch hun voedingsbodem hebben in het seksuele misbruik. Ook is het mogelijk dat allerlei fysieke klachten ontstaan die je leven behoorlijk kunnen vergallen naast alle psychisch problemen.

Veel voorkomende lichamelijke klachten door seksueel misbruik:

 • Hoofdpijn
 • Maag- darmklachten
 • Menstruatiestoornissen
 • Vermoeidheid
 • Vaginisme
 • Lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor te vinden is

Veel voorkomende psychische klachten door seksueel misbruik:

 • Negatief lichaams- en zelfbeeld
 • Angst voor intimiteit
 • Verdriet, woede, boosheid, leegte (om dat wat je aangedaan is)
 • Geen nee durven zeggen
 • De behoefte om altijd aardig gevonden te willen worden
 • Schuldgevoel
 • Depressiviteit
 • Seksuele problemen; moeite met aangaan van (seksuele relaties)

Therapie

Het doel van de therapie is dat je het seksueel misbruik een plaatsje geeft waardoor van je zelf gaat houden, nee durft te zeggen, je je niet meer schuldig voelt en de regie over je eigen leven neemt.  

Geen mens is gelijk, geen ervaring is gelijk en de beleving ervan is voor iedereen anders. Daarom werk ik niet met vastgestelde protocollen maar kijk naar jou als mens en pas daar de therapie  op aan.
Ik maak o.a. gebruik van NLP, Mindfulness, focussen, innerlijk kind werk, tekenen, klassieke hypnotherapie, EMDR, regressie, voice dailogue en acupunctuur.

Het is belangrijk vooral bij seksueel misbruik dat het klikt tussen jou en mij omdat je vertrouwen in je mede mens diep geschaad is. Neem daarom eerst telefonisch contact met mij op om te kijken/voelen of ik de juiste persoon ben om te helpen je trauma’s te verwerken. Mailen of appen mag natuurlijk ook.

 Wat de therapie oplevert Vergoeding

 • Een positief zelfbeeld en eigenwaarde, van jezelf en lichaam houden
 • Zelfvertrouwen
 • Nee leren zeggen en daardoor weer de regie over je leven
 • Niet meer schuldig voelen
 • Lichamelijke klachten verdwijnen of verminderen
 • Niet meer angstig/bang zijn
 • Weer vertrouwen in je medemens

Vergoeding

Hypnotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Je eigen bijdrage wordt niet aangesproken. Hetgeen wel het geval is als je naar een (gezondheids)psycholoog of een GGZ-instelling gaat. Dan wordt de therapie betaald uit de basisverzekering en moet je eerst je eigen bijdrage opmaken.

Meer informatie over de zorgverkeraars kunt je vinden op de pagina van mijn beroepsvereniging de LVNT op de pagina: vergoedingen.