We leven in een wereld die alle mogelijke moeite doet om ons ervan te overtuigen dat we allerlei dingen nodig hebben. We zorgen er ook voor dat we die dingen krijgen. Maar de vraag is, hebben we die dingen wel nodig? Zouden we ons bewuster kunnen worden van wat we écht nodig hebben. En ons afvragen: wat wil ik nu echt?
Niet in de zin van iets concreets, maar in de zin van iets dat belangrijk is in mijn leven, dat mijn leven zin geeft. Welke waarden streef ik na? Wat wil ik in eerste instantie? Voor zover de mensen zich bewust zijn van wat ze willen, maken ze gebruik van de grote waarden zoals vrede, vrijheid, gelukkig zijn, liefde.
Wanneer ik antwoord wil geven op de vraag: “wat wil ik?” Moet ik me in de eerste plaats afvragen wat ik nu in deze concrete context hier en nu in mijn leven, nodig heb. Wat voor mij, in het hier en nu, belangrijk is. Wanneer ik dat niet weet, zal ik er niet in slagen ‘ooit’ gelukkig te zijn. Wanneer ik niet in staat ben hier en nu te realiseren dat ook hier en nu belangrijk voor mij is, wat zorgt er dan later voor dat ik wel zal slagen in het realiseren van mijn grote waarden.
De meesten van ons kennen wel onze hogere waarden, maar verwaarlozen de zogenaamde kleinere waarden. Die kleinere waarden zijn onontbeerlijk om de grotere te verwezenlijken. Bijvoorbeeld  wanneer je het koud hebt voel je je niet prettig en als je je niet prettig voelt kun je je niet concentreren en als je je niet kunt concentreren kun ook je studie boek niet goed lezen. Het lezen van het studieboek zorgt ervoor dat je je ontwikkeling stagneert. Dus door het koud te hebben kun je je niet ontwikkelen. Wanneer je zorgt dat je het fysiek weer warm krijgt, kun je verder gaan met je ontwikkelen en bereik je de hoge waarden van vrede, vrijheid, geluk, liefde, enz..