Oordelen zetten vast, want iedere uitspraak die je doet, ofwel elk oordeel dat je uitspreekt, is gebaseerd op het verleden. Je oordeel is altijd gebaseerd op vroegere ervaringen, vaak ook nog van anderen, terwijl wat in het hier en nu gebeurt steeds fundamenteel en volkomen nieuw is. Wanneer je je vroegere ervaringen over het hier en nu legt, ervaar je niet meer wat uniek en nieuw is aan de situatie waarin je je nu bevindt.
Angst voor veranderingen zorgt er voor dat je een nieuwe ervaring beoordeelt vanuit je oude ervaringen, waardoor je de nieuwe ervaring niet kunt zien en je oordeel zal blijven zoals je altijd al al geweest bent. Zo wordt je een product van het verleden, niet van je huidige mogelijkheden.

Spiritualiteit vraagt om te leven in het hier en nu. Als je in het hier en nu wilt komen moet je stoppen met denken zoals je vroeger deed. Want als je denkt zoals je vroeger deed, kunnen er alleen maar dingen bij je opkomen die van vroeger komen, dingen die je herinneren aan het verleden en dat verleden eindeloos herhalen. Het nut van meditatie is dat het een einde maakt aan het verleden. Meditatie brengt je in het hier en nu. Meditatie is op de eerste plaats leren stoppen met denken.
Een mystieke ervaring kan slechts bereikt worden door middel van meditatie, die het bekende, vertrouwde denken stop zet. Dat creëert een volledige afwezigheid van elk vertrouwd beeld uit het verleden en dus van iedere vorm van oordelen. En doordat je je oordeel loslaat kun je eenheid ervaren. Wanneer je leert je niet langer op één bepaald iets te fixeren (één enkele ervaring, één enkele identificatie, één enkel denkpatroon) en leert geen etiketten meer te plakken op je ervaringen, of wanneer je leert niet meer te oordelen maar open staat voor de ervaring van wat je hier en nu meemaakt, dan ontwikkel je je bewustzijn. Dan pas ben je wakker en aanwezig en sta je open voor nieuwe dingen.