Als je zelf echt verandert dan verdwijnen er vanzelf mensen uit je leven en komen er nieuwe voor in de plaats, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Je buitenwereld is een weerspiegeling van wie je zelf bent en niet omgekeerd.

Je kunt niet in een groep terechtkomen als die niet op een of andere manier een weerspiegeling is van wie je zelf bent. Iedereen in zo’n groep is als het ware een spiegeltje, een facetje van een bepaald aspect van jezelf.

Heb je een conflict met iemand dan heb je ook een conflict met een deel van jezelf.

Een ander haalt iets in jou naar boven. Door te onderzoeken welk conflict je met jezelf hebt kun je ook het conflict met de ander oplossen.

Het probleem is echter dat we meestal niet doorhebben welk conflict we met onszelf hebben. Daardoor spelen conflicten en ruzies zich buiten ons zelf af. We geven anderen de schuld van onze conflicten. De uitspraak ‘verbeter de wereld en begin bij jezelf’ is een wijsheid die hierop van toepassing is.

Je zou het kunnen vergelijken met een spiegel. Als je in de spiegel kijkt en je ziet dat er een vlek op je wang zit, wat doe je dan? Je maakt je wang schoon. Maar veel mensen maken bij wijze van spreken hun vinger nat en beginnen de spiegel schoon te wrijven. Dat is hetzelfde als: ik heb een conflict in mezelf, dat uiteraard altijd opnieuw, uitdrukt als een conflict in mijn relaties. En ik ga dat binnen die relaties oplossen. Maar dat conflict raakt niet opgelost. En als het opgelost raakt, doemt het elders weer op.

Spiritualiteit begint wanneer je door hebt ‘Die vlek zit niet op de spiegel, maar hier op mijn wang!’.