Spiritualiteit is mijns inziens het leren om gewoon in je hart te zijn, jezelf te zijn. Spiritualiteit vereist geen speciale kennis. Zodra iets van buitenaf naar binnen komt, kunnen we zeggen dat het geen spiritualiteit is. Het is informatie, het is kennis die we al dan niet kunnen hanteren, die al dan niet praktisch of zinvol is. Spiritualiteit is jezelf leren kennen en ervaren op zielsniveau. Verbinding maken met je ziel, leven vanuit je ziel. Vanuit liefde.

Niemand of geen enkel ander systeem kan je uitleggen wie je bent. Anderen of andere systemen kunnen jou wel uitleggen wie je volgens hen bent. Dat zegt in veel gevallen veel meer over wie zij zijn of denken te zijn dan over wie jij bent. Wie je bent moet je zelf leren ontdekken, door je jezelf te herinneren vanuit je eigen ervaringen.

De grootste misleiding binnen spiritualiteit is dat we haar zoeken buiten ons. Heel essentieel is dat wat wij zijn bepaalt wat we waarnemen, niet omgekeerd. Door waarneming bouwen we een Model van de Wereld op: door onze waarneming bouwen we niet op wie we uiteindelijk zijn of worden. Dat is de gangbare opvatting, maar deze klop niet. Het is net omgekeerd: wie we zijn, bepaalt wat we zullen waarnemen. Wie we zijn bepaalt ook datgene waarmee we ons mee zullen omgeven, in welke omgeving we zullen functioneren. Niet omgekeerd. Hoe meer het omgekeerde gebeurt, des te minder we onszelf zijn.

Je zou ook kunnen zeggen: we zijn wat we geloven, niet omgekeerd. Of met andere woorden: wie ik in eerste instantie ben, zal ik moeten ontdekken door in mezelf te gaan.

.