‘Apen apen, apen na!
Een typische NLP-gedachte is: we leren van andere mensen door te doen alsof we die mensen zijn. Een gezegde luidt:  ‘Apen apen, apen na! Als we die waarheid juist begrijpen, kunnen we de schitterendste dingen leren op een in principe zeer eenvoudige manier: door eerst te doen alsof.
Een kind groeit niet op als het niet eerst doet alsof het mama of papa is. Het kind gaat door heel het proces van ‘doen alsof’. Wanneer het dat lang genoeg volhoudt en op een dag perfect kan ‘doen alsof’ breekt opeens het ogenblik aan waarop het, doen alsof, ‘echt’ wordt, en het kind ‘echt’ kan lopen of praten.

In deze tijd zoeken veel mensen naar een groep, een leraar, een goeroe. Het enige wat we doen is onszelf systematisch weggeven, onszelf afgeven, kracht verliezen aan een ander. Of we verliezen onze tijd door anderen te verwijten dat zij die groep volgen. En daarbij geven we impliciet te kennen dat zij beter onze groep zouden kunnen volgen. Op die manier houdt de kerk zich bezig met het bestrijden van sektes. Weer anderen richten een anti-sekten-sekt op en hebben een massa volgelingen die meteen bereid zijn hun verstand te verkopen aan iemand die denkt of handelt in hun plaats.

Veel spiritualiteit wordt begrepen alsof we moeten leren van een ander die denkt en beleeft in onze plaats. Of hij nu Christus heet, of Mohammed, Boeddha, het maakt niet uit. Geen enkele leraar, geen enkele trainer of therapeut kan ons ons zelf-zijn teruggeven. Alleen wijzelf kunnen dat. Dat kunnen we door van hen te leren. Hoe zij met hun leven omgaan. Door hen te gebruiken als model, van hen te leren hoe zij leren. Door niet alleen naar hun woorden, maar vooral naar hun daden te kijken.