Veel mensen slapen slecht
Bij slaapproblemen helpt een Training Mindfulness. Nieuw onderzoek van de University of Southern California heeft dat aangetoond.

Van de 55-plussers heeft naar schatting de helft slaapproblemen, die vaak kunnen leiden tot een slecht humeur, vermoeidheid en depressieve klachten. Veel mensen blijven doorlopen met deze klachten.
Uit onderzoek is gebleken dat een Training Mindfulness de geeft de beste resultaten op verbetering geeft.

49 senioren met slaapproblemen werden onderzocht door David Black. De ene helft van deze groep volgde een Training Mindfulness en de andere helft kreeg lessen die zich toespitste op het veranderen van de slaapgewoonten en de vaste bedtijdroutine.
De deelnemers aan de Training Mindfulness bemerkten een veel grotere verbetering in het slaappatroon dan de andere groep. Bij de Mindfulness groep werd de vermoeidheid, het slechte humeur veel minder en ook depressieve klachten namen sterk af.

Veel wetenschappelijk onderzoek toont aan dat mensen baat hebben bij mindfulness. Hoe het precies werkt weten onderzoekers nog niet, maar dat het werkt, staat vast. Dat wijst zowel de praktijk als het vele wetenschappelijk onderzoek dat al gedaan is uit.