Regressie Therapie

Teruggaan of terugkeer naar een vroeger stadium

Je ontdekt dat je keuzes hebt en leert daar bewust mee omgaan.

Regressie betekent “teruggaan of terugkeer naar een vroeger stadium”.

Je bent niet altijd gelukkig met de manier waarop je je onder bepaalde omstandigheden gedraagt. Het is net alsof je niet anders kunt en vastzit in een patroon.
In regressietherapie ga je terug in de tijd naar het moment waarvoor je therapie volgt.
Door de ontstaansgeschiedenis te herbeleven, wordt duidelijk met welke patronen je bent opgegroeid en kun je leren dat je die niet meer nodig hebt.

Je krijgt inzicht in de omstandigheden van het leven toen (als kind), je groeiproces en je leven nu.

Je kunt terug gaan naar een vorig leven. Of dit echt een vorig leven is, is niet bewijsbaar. In mijn opinie is dat ook niet belangrijk. De problemen die in dat “leven” aan de orde komen hebben te maken met de huidige problematiek. Wanneer je daar iets oplost heeft dat een positief effect in het hier en nu. Dat is volgens mij het belangrijkste.

Activiteiten

  • Geen evenementen