EMDR

(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval, sterfgeval of een geweldsmisdrijf. Deze akelige gebeurtenis blijft emotionele reacties oproepen, zoals verdriet, angsten, nachtmerries, schrikreacties, flashbacks, slaapproblemen, angst om naar buiten te gaan, enz.

Soms lijken de klachten helemaal niets te maken te hebben met de nare gebeurtenis.

Wanneer EMDR nodig is

Wanneer een ervaring niet verwerkt wordt, wordt deze als het ware “bevroren” in de hersenen. Hierdoor blijven de hersenen de onverwerkte ervaring herhalen, ook al is dat niet meer nodig. Bepaalde geluiden, geuren en situaties zorgen er dan voor dat de persoon weer in een gelijke situatie terecht komt, ook al weet de persoon dat dit niet het geval is. Hieruit blijkt dat er geen verwerking heeft plaats gevonden.

Hoe werkt EMDR

EMDR is ontdekt en ontwikkeld door psychologe Francine Shapiro aan het eind van de jaren ‘80.
Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk, ondanks dat er al veel wetenschappelijk onderzoek naar EMDR is gedaan. Een mogelijke verklaring voor de effecten van EMDR is dat de procedure leidt tot versnelde informatieverwerking. Waarschijnlijk zorgt de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de aandacht voor de afleidende stimulus (bv. oogbewegingen van links naar rechts) ervoor dat het natuurlijke verwerkingssysteem in gang wordt gezet. Waardoor er een snelle verwerking plaats vindt.
Gebleken is al wel dat EMDR bijzonder effectief is en dat de klachten al na een paar sessies geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn.

Het natuurlijke verwerkingssysteem
Het natuurlijke verwerkingssysteem kan in werking gezet worden door:

  • oogbewegingen van links naar rechts
  • afwisselende klikgeluiden linker en rechter oor
  • afwisselende klopjes op schouders of knieën

Activiteiten

  • Geen evenementen